Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w akcji wpisz:
Login Hasło
Zarejestrowano: 361 osób
Nagrody w całej akcji:
szacowana wartość: 11041.00 zł
ilość nagród: 66
szczegóły

Sponsorzy akcji:

Chcesz dołączyć do grona sponsorów, wspomóc rozwój kultury fizycznej w regionie?
Skontaktuj się z głównym organizatorem naszej akcji.
Na pewno wszyscy uczestnicy i widzowie będą wdzięczni.

Szkoła Nauki Pływania Rybka Pływanie nurkowanie nauka pływania

Pływalnia Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dobromiejskie Towarzystwo Pływackie

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Gołdapi

Olsztyn Aktywnie!


Plakaty do ściągnięcia
Warmia i Mazury Pływają Olsztyn Pływa

Archiwum akcji
- I edycja

- II edycja
- III edycja
- IV edycja
- VI edycja

Formularz rejestracji osób

Jeśli chcesz uniknąć stania w kolejce osób nie zarejestrowanych to skorzystaj z formularza, ułatwi to Tobie start w zawodach i sprawdzenie wyników.

Jeśli jesteś Kapitanem Rodziny, najpierw zarejestruj siebie jako osobę, następnie dodaj Rodzinę, a potem dodaj członków Rodziny.

Formularz zgłoszenia osoby w akcji Warmia i Mazury Pływają edycji 2018-2019.

Jeśli jesteś już uczestnikiem naszej akcji w edycji 2018-2019, nie wypełniaj tego formularza po raz drugi.

Kartę wypełnia się tylko jeden raz.
Zarejestruj się najwcześniej jak możesz przed terminem zawodów, w których chcesz wystartować. Pozwoli to na sprawne przygotowanie zawodów. Biuro zawodów będzie zamknięte na 1 godzinę przed pierwszym planowanym startem.


Jeśli zostałeś zarejestrowany przez biuro zawodów i podałeś tam login i hasło, to zaloguj się podanymi danymi. Jeśli nie znajdziesz się na liście, a byłeś na zawodach to poczekaj. Na 4 dni przed następnymi zawodami Twoje konto na pewno będzie aktywne.

Po wykonaniu rejestracji zapamiętaj numer startowy, który obowiązkowo trzeba podać w dniu zawodów podczas zgłaszenia swojej obecności.

W razie zmiany danych personalnych, osoby te prosimy o wysłanie drogą elektroniczną tych zmian wraz z zeskanowanym dokumentem potwierdzającym dany fakt.

W ciągu 30 dni od zmiany danych i powiadomieniu o tym Organizatora drogą elektroniczną na adres mailowy : leszek.oldakowski@gmail.com, przepisuje się punkty dotychczas zdobyte. Natomiast po upływie 30 dni od zmiany danych będzie zakładany nowy numer startowy. Osobie z nowym numerem startowym nie przypisuje się punktów z poprzedniego numeru startowego danej osoby.

Każdorazowo wypełniając poniższy formularz wyrażamy zgodę na
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie, w celu:
  • Uczestnictwa w konkursie
  • Uczestnictwa w promocji
  • Przekazania innym podmiotom z grupy kapitałowej
Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Imię: *
Nazwisko: *
Login:* (nie więcej niż 20 znaków)
Hasło:*
Hasło(powtórz):*
Płeć: *
Data urodzenia uczestnika:*
Opiekun, w razie potrzeby przekazania niepełnoletniego proszę podać dane opiekuna: * jeśli uczestnik jest osobą niepełnoletnią
(ta informacja zbierana jest w celu wydania osoby niepełnoletniej opiekunowi,
w razie jej zagubienia)
Ulica:*
Nr domu: *
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Telefon:
Email:*
Rodzina:
Gdzie usłyszałeś o cyklu Warmia i Mazury Pływają jeśli wybrałeś inne to:
* - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem akcji "Warmia i Mazury Pływają" w edycji w okresie 2018-2019 roku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczanie fotografii z moim wizerunkiem na stronach promujących akcję Warmia i Mazury Pływają w danej edycji przez PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7/23 w celu organizacji akcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.